จ่ายค่าบริการ Fitness/Gym ตามเวลาที่ใช้จริงรายนาที “Flexit”

สมัยนี้ เราจะเห็นเพื่อนๆ post รูปออกกำลังกายใน Fitness/

จ่ายค่าบริการ Fitness/Gym ตามเวลาที่ใช้จริงรายนาที “Flexit”