ทักษะของ Steve Jobs ที่มักจะไม่มีคนพูดถึง

ให้ระลึกถึงกฏข้อนี้ไว้เสมอว่า “80% of something is better than 100% of nothing” ให้ดีลสำเร็จ อาจจะเสียบ้างนิดหน่อย แต่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

ทักษะของ Steve Jobs ที่มักจะไม่มีคนพูดถึง