ปีใหม่กับเขาทะลุ ชุมพร (แบบใกล้เขาทะลุสุดๆแล้ว)

ฟังเวอร์ชันเสียงที่นี่   ตลอด 7 – 8 ปีที่เริ

ปีใหม่กับเขาทะลุ ชุมพร (แบบใกล้เขาทะลุสุดๆแล้ว)