โดซ่า :อาหารอินเดียใต้

โดซ่า (Dosa) เป็นอาหารยอดนิยมของอินเดียทางใต้ และศรีลังกา เป็นอาหารมังสวิรัติที่ทานง่ายๆ ทานกับเครื่องเคียง sambar และ chutney

โดซ่า :อาหารอินเดียใต้