บันทึกการนอนโรงพยาบาล 8 วัน 7 คืน

เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผมนอนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไป

บันทึกการนอนโรงพยาบาล 8 วัน 7 คืน