โซนี่ พิคเจอร์ เปิดสวนสนุก สวนน้ำ Aquaverse Thailand แห่งแรกของโลก ที่เมืองไทย

ฮือฮากันทั้งเมือง เมื่อเฟซบุ๊คของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอ

โซนี่ พิคเจอร์ เปิดสวนสนุก สวนน้ำ Aquaverse Thailand แห่งแรกของโลก ที่เมืองไทย