EP6: Google Data studio สร้างแผนที่ เตรียมเยี่ยมบ้านนักเรียนจาก Google Maps

สวัสดีครับวีดีโอนี้นะครับจะเป็นวีดีโอที่แนะนำการใช้ Goo

EP6: Google Data studio สร้างแผนที่ เตรียมเยี่ยมบ้านนักเรียนจาก Google Maps