ดูนกกระเรียน ณ Tsurui Ito Tancho Crane Sanctuary, Hokkaido

ได้มีโอกาสมาดูนกกระเรียนหัวมงกุฏแดงญี่ปุ่น (Red-Crowned Crane 👑) ท่ามกลางอุณหภูมิ -15 องศา 🥶 (Real feel = -27 องศา) ณ หมู่บ้านซึรุอิ (Tsurui Ito …

ดูนกกระเรียน ณ Tsurui Ito Tancho Crane Sanctuary, Hokkaido